deneme bonusu veren siteler bahis siteleri

deneme bonusu veren siteler

deneme bonusu veren siteler youtube mp3 bonus veren siteler deneme bonusu veren siteler meritking kingroyal deneme bonusu veren siteler bonus veren siteler casinorulet.com casino siteleri deneme bonusu veren siteler

Üniversitelerin sınav yönetmelikleri değişti

Eğitim 13.05.2024 - 10:43, Güncelleme: 13.05.2024 - 10:43
 

Üniversitelerin sınav yönetmelikleri değişti

Resmi Gazete'de 13 Mayıs 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Yayımlanan yönetmeliğe göre bazı üniversitelerin sınav yönetmelikleri değişti. İşte sınav yönetmelikleri değişen üniversiteler ve yeni sınav yönetmelikleri
Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Resmi Gazete bugünkü kararları arasında İstanbul Gedik Üniversitesi, Siirt Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi sınav yönetmeliklerindeki değişiklikler yer aldı.   13 Mayıs 2024 Tarihli ve 32545 Sayılı Resmî Gazete kararları şöyle: YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ     YÖNETMELİKLER –– İstanbul Gedik Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Siirt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik İLÂN BÖLÜMÜ a - Yargı İlânları b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c - Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca (TCMB) Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- 25/8/2015 tarihli ve 29456 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Gedik Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinde yer alan “on beş gün içinde,” ibaresi “süre sınırlaması olmaksızın” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” ibaresi “2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(2) Her dersin öğretim elemanı yarıyıl başında öğrencilerin sorumlu olduğu ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavları, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların yarıyıl notu içindeki ağırlıklarını öğrencilere yazılı olarak duyurur. Yarıyıl içi sınav ve diğer çalışmaların yarıyıl notu içindeki ağırlığı %30’dan az, %70’ten fazla olamaz. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için, yarıyıl sonu (final/bütünleme) sınavından en az 40 alması gerekir. Yarıyıl sonu (final/bütünleme) sınavından en az 40 alamayan öğrencinin notu FF olarak işlenir.” MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(2) Ön lisans ve lisansta mezuniyet anında öğrencinin GANO’su 2,00’ın altında ise GANO’sunu 2,00’a yükseltecek sayıda DD ve DC derslerinden almaya devam eder.” MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “GNO’su” ibaresi “GANO’su” şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş, üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Son dönemde bütünleme sınavına giren öğrenci dereceye giremez.” “(3) Dikey geçiş sınavı ile Üniversiteye yerleşmiş olan öğrenci ile yatay geçiş yoluyla kaydolmuş olan öğrenci kabul edildiği sınıftan itibaren normal süre içerisinde mezun durumuna geldiği takdirde derecelendirmeye dahil edilir.” “(5) Disiplin cezası alan öğrenci derecelendirmeye alınmaz.” MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “b) Öğrenciler haklı ve geçerli bir mazerete dayanarak ilgili yönetim kurulu kararı ile bir defada en çok 2 yarıyıl ve öğrenim süresi boyunca en çok 4 yarıyıl kayıt dondurabilir. Kayıt dondurulan süreler azami öğrenim süresinden sayılmaz. Ancak sağlık mazeretinde tedavi süreci devam eden ve hükümlü öğrenciler ilgili yönetim kurulu kararı ile azami öğretim süresinden sayılmadan dört yarıyıldan fazla kayıt dondurabilir.” MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 46- (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri, 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi kapsamında yürütülür.” MADDE 8- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 9- Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü yürütür. SİİRT ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- 24/9/2018 tarihli ve 30545 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Siirt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 28 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(5) Bir öğrenciye verilecek yarıyıl başarı notu olarak bu maddede belirtilen hususlar göz önünde tutularak, öğretim elemanı tarafından aşağıda gösterilen notlardan biri verilir: NOT ARALIĞI HARF NOTU KATSAYI DERECELER 90-100 AA 4,00 GEÇER 86-89 AB 3,75 GEÇER 81-85 BA 3,33 GEÇER 76-80 BB 3,00 GEÇER 70-75 BC 2,75 GEÇER 65-69 CB 2,33 GEÇER 60-64 CC 2,00 GEÇER 57-59 CD 1,75 KOŞULLU GEÇER 54-56 DC 1,33 KOŞULLU GEÇER 50-53 DD 1,00 KOŞULLU GEÇER 0-49 FF 0,00 GEÇMEZ   F1   GEÇMEZ, DEVAMSIZ   F2   GEÇMEZ, SINAVA GİRMEDİ   G   GEÇER (Kredisiz Dersler)   K   GEÇMEZ (Kredisiz Dersler)   M   GEÇER (Muaf Edilen Dersler)   a) Bir dersten AA, AB, BA, BB, BC, CB, CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılır. Ayrıca bir yarıyıla ait not ortalaması en az 2,00 olan öğrenciler o yarıyılda CD, DC ve DD harf notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. b) Bir dersten FF harf notunu alan öğrenciler o dersten başarısız sayılır. Bir yarıyıla ait not ortalaması en az 2,00 olmayan öğrenciler o yarıyılda CD, DC ve DD harf notu aldıkları derslerden başarısız sayılır ve bu dersleri verildikleri ilk yarıyılda tekrar eder. c)F1notu: Devamsız, genel ve yapılmasına karar verildiği takdirde bütünleme sınavlarına girme hakkı olmayan öğrencilere verilir. Tek başına başarı notu olmamasına rağmen devamsız olan öğrencilere de ara sınav notu olarak F1 notu verilir. ç) F2 notu: Devam eden, ancak genel veya yapılmasına karar verildiği takdirde bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere verilir. Tek başına başarı notu olmamasına rağmen ara sınava girmeyen öğrencilere de ara sınav notu olarak F2 notu verilir. d) G notu: Kredisiz derslerden başarılı olan öğrenciler için verilir. e) K notu: Kredisiz derslerden başarısız olan öğrenciler için verilir. f) M notu: Öğrencinin muaf tutulduğu dersler için verilir.” MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Siirt Üniversitesi Rektörü yürütür. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- 25/9/2013 tarihli ve 28776 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “a) Çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin anadal genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 2.50’ye kadar düşebilir. Anadal genel not ortalaması ikinci kez 2.50’nin altına düşen öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.” MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “a) 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alan öğrencinin kaydı ilgili yönetim kurulu kararıyla silinir.” MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür.
Resmi Gazete'de 13 Mayıs 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Yayımlanan yönetmeliğe göre bazı üniversitelerin sınav yönetmelikleri değişti. İşte sınav yönetmelikleri değişen üniversiteler ve yeni sınav yönetmelikleri

Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Resmi Gazete bugünkü kararları arasında İstanbul Gedik Üniversitesi, Siirt Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi sınav yönetmeliklerindeki değişiklikler yer aldı.

 

13 Mayıs 2024 Tarihli ve 32545 Sayılı Resmî Gazete kararları şöyle:

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

 

YÖNETMELİKLER

–– İstanbul Gedik Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Siirt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca (TCMB) Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 25/8/2015 tarihli ve 29456 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Gedik Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinde yer alan “on beş gün içinde,” ibaresi “süre sınırlaması olmaksızın” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” ibaresi “2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Her dersin öğretim elemanı yarıyıl başında öğrencilerin sorumlu olduğu ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavları, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların yarıyıl notu içindeki ağırlıklarını öğrencilere yazılı olarak duyurur. Yarıyıl içi sınav ve diğer çalışmaların yarıyıl notu içindeki ağırlığı %30’dan az, %70’ten fazla olamaz. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için, yarıyıl sonu (final/bütünleme) sınavından en az 40 alması gerekir. Yarıyıl sonu (final/bütünleme) sınavından en az 40 alamayan öğrencinin notu FF olarak işlenir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Ön lisans ve lisansta mezuniyet anında öğrencinin GANO’su 2,00’ın altında ise GANO’sunu 2,00’a yükseltecek sayıda DD ve DC derslerinden almaya devam eder.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “GNO’su” ibaresi “GANO’su” şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş, üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Son dönemde bütünleme sınavına giren öğrenci dereceye giremez.”

“(3) Dikey geçiş sınavı ile Üniversiteye yerleşmiş olan öğrenci ile yatay geçiş yoluyla kaydolmuş olan öğrenci kabul edildiği sınıftan itibaren normal süre içerisinde mezun durumuna geldiği takdirde derecelendirmeye dahil edilir.”

“(5) Disiplin cezası alan öğrenci derecelendirmeye alınmaz.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Öğrenciler haklı ve geçerli bir mazerete dayanarak ilgili yönetim kurulu kararı ile bir defada en çok 2 yarıyıl ve öğrenim süresi boyunca en çok 4 yarıyıl kayıt dondurabilir. Kayıt dondurulan süreler azami öğrenim süresinden sayılmaz. Ancak sağlık mazeretinde tedavi süreci devam eden ve hükümlü öğrenciler ilgili yönetim kurulu kararı ile azami öğretim süresinden sayılmadan dört yarıyıldan fazla kayıt dondurabilir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 46- (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri, 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi kapsamında yürütülür.”

MADDE 8- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü yürütür.

SİİRT ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 24/9/2018 tarihli ve 30545 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Siirt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 28 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Bir öğrenciye verilecek yarıyıl başarı notu olarak bu maddede belirtilen hususlar göz önünde tutularak, öğretim elemanı tarafından aşağıda gösterilen notlardan biri verilir:

NOT ARALIĞI

HARF NOTU

KATSAYI

DERECELER

90-100

AA

4,00

GEÇER

86-89

AB

3,75

GEÇER

81-85

BA

3,33

GEÇER

76-80

BB

3,00

GEÇER

70-75

BC

2,75

GEÇER

65-69

CB

2,33

GEÇER

60-64

CC

2,00

GEÇER

57-59

CD

1,75

KOŞULLU GEÇER

54-56

DC

1,33

KOŞULLU GEÇER

50-53

DD

1,00

KOŞULLU GEÇER

0-49

FF

0,00

GEÇMEZ

 

F1

 

GEÇMEZ, DEVAMSIZ

 

F2

 

GEÇMEZ, SINAVA GİRMEDİ

 

G

 

GEÇER (Kredisiz Dersler)

 

K

 

GEÇMEZ (Kredisiz Dersler)

 

M

 

GEÇER (Muaf Edilen Dersler)

 

a) Bir dersten AA, AB, BA, BB, BC, CB, CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılır. Ayrıca bir yarıyıla ait not ortalaması en az 2,00 olan öğrenciler o yarıyılda CD, DC ve DD harf notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır.
b) Bir dersten FF harf notunu alan öğrenciler o dersten başarısız sayılır. Bir yarıyıla ait not ortalaması en az 2,00 olmayan öğrenciler o yarıyılda CD, DC ve DD harf notu aldıkları derslerden başarısız sayılır ve bu dersleri verildikleri ilk yarıyılda tekrar eder.
c)F1notu: Devamsız, genel ve yapılmasına karar verildiği takdirde bütünleme sınavlarına girme hakkı olmayan öğrencilere verilir. Tek başına başarı notu olmamasına rağmen devamsız olan öğrencilere de ara sınav notu olarak F1 notu verilir.
ç) F2 notu: Devam eden, ancak genel veya yapılmasına karar verildiği takdirde bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere verilir. Tek başına başarı notu olmamasına rağmen ara sınava girmeyen öğrencilere de ara sınav notu olarak F2 notu verilir.

d) G notu: Kredisiz derslerden başarılı olan öğrenciler için verilir.
e) K notu: Kredisiz derslerden başarısız olan öğrenciler için verilir.
f) M notu: Öğrencinin muaf tutulduğu dersler için verilir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Siirt Üniversitesi Rektörü yürütür.

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 25/9/2013 tarihli ve 28776 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin anadal genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 2.50’ye kadar düşebilir. Anadal genel not ortalaması ikinci kez 2.50’nin altına düşen öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alan öğrencinin kaydı ilgili yönetim kurulu kararıyla silinir.”

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve sakinca.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.